Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Colorshake sp.z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Ekspansja firmy Colorshake Sp. z o.o. na rynki zagraniczne” Celem projektu jest ekspansja marki produktowej firmy Colorshake Sp. z o.o. poprzez udział przedsiębiorstwa w realizacji działań promocyjnych określonych w programie branży MODA POLSKA. Projekt Dofinansowanie projektu z UE: 745 591,95PLN przy czym całość projektu opiewa na kwotę 1 109 665,41PLN

Projekt pomoże marce zwiększyć rozpoznawalność na rynkach zagranicznych oraz promować polską markę produkującą ubrania wysokiej jakości. Firma w podczas trwania projektu bierze udział w najważniejszych targach branżowych na całym świecie.